18.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 49/22


A Bíróság elnökének 2011. november 22-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-568/10. sz. ügy) (1)

2012/C 49/38

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 55., 2011.2.19.