26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/73


Kanne 31.10.2012 — CH v. parlamentti

(Asia F-129/12)

2013/C 26/151

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CH (edustajat: asianajajat L. Levi, C. Bernard-Glanz ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota kantajan irtisanomisesta tehty päätös ja päätös, jolla hylättiin hänen avustuspyyntönsä, jolla vaadittiin työpaikkakiusaamisen tunnustamista, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

käsiteltävä kanne on otettava tutkittavaksi ja hyväksyttävä

19.1.2012 tehty päätös kantajan irtisanomisesta on kumottava

kantajan 22.12.2011 päivätyn avustuspyynnön hylkäämisestä 20.3.2012 tehty päätös on kumottava

Euroopan parlamentin pääsihteerin 20.7.2012 tekemä päätös, jonka kantaja sai 24.7.2012 ja jolla hylättiin kantajan 30.3.2012 tekemä oikaisuvaatimus hänen irtisanomistaan koskevasta päätöksestä, on kumottava tarpeellisilta osin

Euroopan parlamentin pääsihteerin 8.10.2012 tekemä päätös, jonka kantaja sai 11.10.2012 ja jolla hylättiin kantajan 22.6.2012 tekemä oikaisuvaatimus päätöksestä, jolla hänen avustuspyyntönsä hylättiin, on kumottava tarpeellisilta osin

vastaaja on velvoitettava maksamaan 120 000 euron vahingonkorvaus

parlamentti on velvoitettava vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluista.