ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 213

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

48. köide
31. august 2005


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Teave

 

Komisjon

2005/C 213/1

Loetelu asutustest ja laboratooriumidest, mille kolmandad riigid on määranud vastutavaks dokumentide koostamise eest, mis peavad kaasnema iga ühendusse imporditava veinipartiiga (Komisjoni määruse (EÜ) nr 883/2001 artikkel 29)

1


ET