ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 213

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 48
31. srpna 2005


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Informace

 

Komise

2005/C 213/1

Seznam organizací a laboratoří, které mají povolení od třetích zemí vyhotovovat průvodní dokumenty, které musí být vystavované pro každou zásilku vína, která se dováží do Společenství (Článek 29 nařízení Komise (ES) č. 883/2001)

1


CS