10.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 362/19


2011 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Chivas prieš VRDT — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Byla T-530/11)

2011/C 362/29

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrušyras, Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus A. Carboni

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glazgas, Jungtinė Karalystė)

Reikalavimai

Panaikinti 2011 m. liepos 14 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 2334/2010-1 ir nurodyti VRDT iš naujo išnagrinėti paraišką, ir

nurodyti atsakovei ir kitoms į šį procesą įstojusioms šalims padengti savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir vykstant apeliacinei procedūrai Apeliacinėje taryboje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: ieškovė.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: žodinis prekių ženklas CHIVALRY 33, 35 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms (Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 6616593).

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: Jungtinėje Karalystėje įregistruotas vaizdinis prekių ženklas CHIVALRY 33 klasės prekėms (registracijos Nr. 1293610); Jungtinėje Karalystėje įregistruotas vaizdinis prekių ženklas CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY 33 klasės prekėms (registracijos Nr. 2468527), neįregistruotas Jungtinėje Karalystėje žodinis prekių ženklas CHIVALRY, skirtas „Whisky“.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto, 76 straipsnio 1 dalies ir 75 straipsnio pažeidimas, nes Apeliacinė taryba: a) priėmė klaidingą sprendimą dėl atitinkamos visuomenės savybių ir nenurodė šiuo klausimu padarytos išvados pagrindų; b) subsidiariai a) pagrindui — nustatydama, kad atitinkamas vartotojas „gerai žino prekių ženklą“ ir „yra jam ištikimas“, klaidingai neįvertino, kad dėl tokių savybių atitinkamas vartotojas taps atidesnis ir atitinkamai sumažės galimybė supainioti; c) neatsižvelgė į Teisingumo Teismo nustatytas svarbias gaires ir lygindamas prekių ženklus vadovavosi klaidingu požiūriu; d) klaidingai nustatė, kad žodis CHIVALRY yra vizualiai dominuojantis ankstesnio prekių ženklo elementas ir padarė klaidingą išvadą, kad kiti žodiniai ir vaizdiniai elementai atlieka papildomą vaidmenį; e) padarė klaidingą prielaidą, kad fonetinį prekių ženklų palyginimą galima atlikti taip pat, kaip ir vizualų palyginimą ir f) klaidingai įvertino galimybę supainioti.