10.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 362/19


2011. október 7-én benyújtott kereset — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(T-530/11. sz. ügy)

2011/C 362/29

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Egyesült Királyság) (képviselő: A. Carboni Solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2011. július 14-i határozatát (R 2334/2010-1. sz. ügy), és utalja vissza a bejelentést az OHIM-nak a lajstromozási eljárás folytatása végett;

az alperest és a jelen eljárásban részt vevő valamennyi beavatkozó felet kötelezze saját költségeinek, valamint a felperes részéről a jelen eljárásban és a fellebbezési tanács előtti fellebbezési eljárásban felmerült költségeknek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: A „CHIVALRY” szóvédjegy a 33., 35. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében — 6616593. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: Az Egyesült Királyságban a 1293610. számon, a 33. osztály tekintetében lajstromozott „CHIVALRY” ábrás védjegy; az Egyesült Királyságban a 2468527. számon, a 33. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozott „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY” ábrás védjegy; a kereskedelemben a „Whisky”-vel kapcsolatban használt, egyesült királysági nem lajstromozott „CHIVALRY” védjegy

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése (b) pontjának, 76. cikke (1) bekezdésének és 75. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács i. tévesen tette a releváns vásárlóközönség jellemzőire vonatkozó ténymegállapítást, és mulasztotta el meghatározni az említett megállapítás okait; ii. az i. vagylagos jogalap tekintetében annak megállapításakor, hogy a releváns fogyasztó „különösen védjegy-tudatos és védjegyhű”, tévesen értékelte azt, hogy ezek a jellegzetességek növelik a releváns fogyasztók figyelmét, és következésképpen csökkentik az összetéveszthetőséget; iii. nem vette figyelembe a Bíróság által adott jelentős mértékű iránymutatást, és rossz megközelítésmódot alkalmazott a védjegyek összehasonlításakor; iv. tévesen azonosította a „CHIVALRY” szót a korábbi védjegy domináns elemeként, és nem helytállóan állapította meg, hogy a többi ábrás és szóelem másodlagos szerepet tölt be; v. tévesen feltételezte, hogy a védjegy hangzásbeli összehasonlítása a vizuális összehasonlításhoz hasonló módon elvégezhető; és vi. helytelenül állapította meg az összetévesztés veszélyének fennállását.