Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Predlog za sprejetje začasnih ukrepov, s katerimi naj bi se v bistvu odredilo, prvič, naj se odloži izvršitev odločbe, s katero je Urad za publikacije Evropske unije (OP) oddal naročilo, ki je bilo predmet javnega razpisa št. 10234 „Dnevni prevoz in dostava Uradnega lista, knjig ter drugih revij in publikacij“, družbi Entreprises des Postes et Télécommunications Luxembourg; drugič, naj se pogodba, omenjena v navedenem javnem razpisu, ne podpiše in, tretjič, če bi bila navedena pogodba že sklenjena, naj se odloži njena izvršitev, dokler Splošno sodišče ne odloči o utemeljenosti tožbe.

Izrek

Izrek

1. Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2. Odločitev o stroških se pridrži.