19.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 18/4


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2015 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 18/02)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 682 444

 

41 682 444

 

Naslov 1 – Skupaj

41 682 444

 

41 682 444

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

 

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

 

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

p.m.

6 838 168

6 838 168

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

 

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

 

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

 

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

6 838 168

6 838 168

 

SKUPAJ

41 682 444

6 838 168

48 520 612

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 863 444

1 152 328

23 015 772

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

220 000

70 000

290 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

800 000

62 000

862 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

800 000

73 300

873 300

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

2 220

7 220

 

Naslov 1 – Skupaj

23 688 444

1 359 848

25 048 292

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 215 000

237 665

3 452 665

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

–33 250

236 750

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

460 000

–14 500

445 500

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

–1 503

10 497

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (5)

230 000

 

230 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

 

10 000

 

Naslov 2 – Skupaj

4 197 000

188 412

4 385 412

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (6)

12 917 000

892 392

13 809 392

3 4

STRATEŠKI UKREPI (7)

880 000

4 397 516

5 277 516

 

Naslov 3 – Skupaj

13 797 000

5 289 908

19 086 908

 

SKUPAJ

41 682 444

6 838 168

48 520 612

Kadrovski načrt

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

 

 

 

AD 14

 

 

 

AD 13

 

 

 

AD 12

1

1

1

AD 11

 

 

 

AD 10

 

 

 

AD 9

 

 

 

AD 8

 

 

 

AD 7

 

 

 

AD 6

 

 

 

AD 5

 

 

 

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

 

 

 

AST 10

1

 

 

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

 

 

 

AST 6

 

 

 

AST 5

 

 

 

AST 4

 

 

 

AST 3

 

 

 

AST 2

 

 

 

AST 1

 

 

 

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4


Kadrovski načrt

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2013

2014

2015

AD 16

 

 

 

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

10

10

AD 11

11

10

10

AD 10

9

10

10

AD 9

8

8

10

AD 8

8

8

10

AD 7

8

8

7

AD 6

8

6

2

AD 5

 

 

 

Skupaj AD

66

65

64

AST 11

3

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

3

3

8

AST 8

10

10

10

AST 7

10

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

5

8

8

AST 3

5

7

2

AST 2

5

2

1

AST 1

4

0

0

Skupaj AST

68

66

65

Skupaj

138

135

133

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2013

2014

2015

FG IV

28

ENPI 4

GIO 3

32

ENPI 3

GIO 2

30

ENI East 4

ENI South 1

FG III

7

GIO 3

9

GIO 3

8

ENI East 1

ENI South 1

FG II

17

GIO 1

13

1 ENPI

16

FG I

 

 

 

Skupaj FG

63

63

61

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

20

20

Skupaj

88

83

81


(1)  2015:

ENI South: 2 838 168,

ENI East: 4 000 000.

(2)  2015:

ENI South: 808 752,

ENI East 1 097 000.

(3)  2015:

ENI South: 32 000,

ENI East: 140 000.

(4)  2015: ENI East: 24 000.

(5)  2014: ENPI: 28 878.

(6)  2015:

ENI South: 76 400,

ENI East: 130 000.

(7)  2015:

ENI South: 1 921 016,

ENI East: 2 609 000.