Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan i två mål mot de beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 30 mars 2009 (ärendena R 1184/2008‑1 och R 1196/2008‑1) om ansökningar om registrering av ett tredimensionellt märke föreställande en fasetterad kåpa för en elektrisk motor och ett figurmärke föreställande gröna fasetter.

Uppgifter i målet

>lt>10

Domslut

Domslut

1) Talan ogillas i båda målen.

2) Wilo SE ska ersätta rättegångskostnaderna.