Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Divas prasības par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 30. marta lēmumiem lietā R 1184/2008‑1 un lietā R 1196/2008‑1 attiecībā uz trīsdimensiju apzīmējuma, ko veido elektromotora šķautņaina korpusa forma, un grafiska apzīmējuma, kas attēlo zaļas šķautnes, reģistrācijas pieteikumiem

Informācija par lietu

>lt>10

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) prasību noraidīt;

2) Wilo SE atlīdzina tiesāšanās izdevumus.