Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Kaksi kannetta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 30.3.2009 tekemistä päätöksistä (asiat R 1184/2008-1 ja R 1196/2008-1), jotka koskevat hakemuksia monitahkoisen sähkömoottorin suojan muodosta koostuvan kolmiulotteisen merkin ja vihreää monitahkoista suojusta esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi

Asian tiedot

>lt>10

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Kanteet hylätään.

2) Wilo SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.