ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 25E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. vasario 1d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Taryba

2005/C 025E/1

2004 m. liepos 19 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 1/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB

1

2005/C 025E/2

2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 2/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį daugiametę Bendrijos programą dėl labiau prieinamo, patogesnio bei tinkamesnio naudoti skaitmeninio turinio Europoje

19

2005/C 025E/3

2004 m. spalio 7 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 3/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl teršimo iš laivų ir dėl sankcijų už pažeidimus įvedimo

29

2005/C 025E/4

2004 m. spalio 21 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 4/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1419/1999/EB, nustatantį Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005–2019 m.

41

2005/C 025E/5

2004 m. lapkričio 12 d. Tarybos bendroji nuomonė (EB) Nr. 5/2005, priimta pagal Europos Bendrijos Steigimo sutarties 251 straipsnyje pateiktą tvarką, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl prieigos prie dujų perdavimo tinklų sąlygų

44


LT