25.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 76/25


Dokumenti COM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

2010/C 76/12

Dokument

Del

Datum

Naslov

COM(2008) 62

 

4.2.2008

Vmesno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku Romunije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje

COM(2008) 63

 

4.2.2008

Vmesno poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu