25.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 76/25


Komisijos priimti COM dokumentai, išskyrus teisės aktų projektus

2010/C 76/12

Dokumentas

Dalis

Data

Antraštė

COM(2008) 62

 

2008 2 4

Komisijos tarpinė ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą

COM(2008) 63

 

2008 2 4

Komisijos tarpinė ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą

Šiuos tekstus galima rasti EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu