25.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 76/25


Muud KOM-dokumendid kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud

2010/C 76/12

Dokument

Osa

Kuupäev

Pealkiri

KOM(2008) 62

 

4.2.2008

Komisjoni vahearuanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb Rumeenias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusamme

KOM(2008) 63

 

4.2.2008

Komisjoni vahearuanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusamme

Need tekstid on kättesaadavad EUR-Lexist: http://eur-lex.europa.eu