25.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 76/25


Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí

2010/C 76/12

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2008) 62

 

4.2.2008

Průběžná zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu spolupráce a ověřování

KOM(2008) 63

 

4.2.2008

Průběžná zpráva Komise pro Evropský parlament a Radu o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu