14.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/2


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3806 – Telefonica/Cesky Telecom)

(2005/C 114/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2005. május 2-án a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott a spanyol Telefónica S.A. és a cseh Cesky Telecom a.s. vállalatok tervezett összefonódásáról, amely szerint az előbbi teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint az utóbbi felett részesedés vásárlása útján.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

Telefónica S.A. vállalat esetében: a tavközlési szektor világméretű szereplője;

Cesky Telecom a.s. vállalat esetében: távközlési szolgáltató a Cseh Köztársaságban.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3806 – Telefonica/Cesky Telecom a következő címre:

Európai Bizottság

Verseny Főigazgatóság,

Fúziós Iktatási Osztály

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.