23.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/2


Meddelande om rekrytering PE/118/S

2009/C 142/03

Europaparlamentet genomför ett urvalsförfarande:

PE/118/S – Tillfälligt anställda – handläggare på området för audiovisuella tjänster (AD 7)

Kvalifikationskrav: studier motsvarande fullständig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis.

Sökande ska senast den sista ansökningsdagen och efter att ha erhållit ovan nämnda examensbevis ha förvärvat minst fem års arbetslivserfarenhet, varav minst tre år på området audiovisuella tjänster.

Rekryteringsmeddelandet publiceras enbart på engelska och franska. Den fullständiga texten finns i Europeiska unionens officiella tidning C 142 A på dessa två språk.