23.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/2


Paziņojums par brīvu direktora amata vietu PE/118/S

2009/C 142/03

Eiropas Parlaments rīko šādu atlases procedūru:

PE/118/S – pagaidu darbinieki – administratori audiovizuālajā jomā (AD7).

Kandidātu izglītības līmenim jāatbilst pabeigtam akadēmisko studiju ciklam, ko apliecina diploms.

Kandidātiem līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un pēc iepriekš minētā diploma saņemšanas darba pieredzei ir jābūt vismaz pieciem gadiem, no kuriem vismaz trīs gadi aizvadīti līdzīgā amatā.

Šis paziņojums par vakanci ir publicēts tikai angļu un franču valodā. Pilns teksts abās minētajās valodās atrodams “Oficiālajā Vēstnesī” C 142 A.