3.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 179/12


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. maja 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-158/09) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2003/88/ES - Organizacija delovnega časa - Necivilno osebne javne uprave - Neprenos v predpisanem roku)

2010/C 179/19

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: I. Martinez del Peral Cagigal in M. van Beek, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: B. Plaza Cruz, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 1(3) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, str. 9) in člena 18(a) Direktive 93/104/ES Sveta z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 307, str. 18), ki je bil ohranjen s členom 27(1) Direktive 2003/88, ki ga je treba brati skupaj s prilogo I, del B, iste direktive – Necivilno osebje javne uprave

Izrek

1.

Kraljevina Španija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh zakonov in drugih prepisov za uskladitev z Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa glede necivilnega osebja javne uprave, ni izpolnila obveznosti iz člena 1(3) te direktive.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 180, 1.8.2009.