25.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 186/22


Hotărârea Tribunalului din 5 mai 2011 — CheapFlights International/OAPI — Cheapflights (Cheapflights cu avion negru)

(Cauza T-461/09) (1)

(Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative Cheapflights cu avion negru - Marcă internațională figurativă anterioară CheapFlights - Motiv relativ de refuz - Risc de confuzie - Similitudinea semnelor - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009)

2011/C 186/41

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Irlanda) (reprezentanți: A. von Mühlendahl și H. Hartwig, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Botis, agent)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Cheapflights Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentant: M. Edenborough, QC)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 31 august 2009 (cauza R 1607/2007-4) privind o procedură de opoziție între CheapFlights International Ltd și Cheapflights Ltd

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 31 august 2009 (cauza R 1607/2007-4).

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă OAPI și Cheapflights Ltd la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de CheapFlights International Ltd în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.


(1)  JO C 24, 30.1.2010.