25.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 186/22


Arrest van het Gerecht van 5 mei 2011 — CheapFlights International/BHIM — Cheapflights (Cheapflights met zwart vliegtuig)

(Zaak T-461/09) (1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Cheapflights met zwart vliegtuig - Ouder internationaal beeldmerk CheapFlights - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2011/C 186/41

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: CheapFlights International Ltd (Ballybofey, Ierland) (vertegenwoordigers: A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Botis, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Cheapflights Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: M. Edenborough, QC)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 31 augustus 2009 (zaak R 1607/2007-4) inzake een oppositieprocedure tussen CheapFlights International Ltd en Cheapflights Ltd

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 31 augustus 2009 (zaak R 1607/2007-4) wordt vernietigd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het BHIM en Cheapflights Ltd worden verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die CheapFlights International Ltd zijn opgekomen in de procedure voor de kamer van beroep.


(1)  PB C 24 van 30.1.2010.