26.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 350/6


Presuda Suda (drugo vijeće) od 28. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Ítélőtábla – Mađarska) – Gazdasági Versenyhivatal protiv Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Predmet C-102/15) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Pravosudna suradnja u građanskim stvarima - Uredba (EZ) br. 44/2001 - Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - Područje primjene ratione materiae - Tužba za povrat neosnovano plaćenih iznosa - Stjecanje bez osnove - Tražbina koja proizlazi iz neosnovanog povrata novčane kazne za povredu prava tržišnog natjecanja))

(2016/C 350/07)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Ítélőtábla

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Gazdasági Versenyhivatal

Tuženik: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Izreka

Tužba za povrat neosnovano plaćenih iznosa koja se temelji na stjecanju bez osnove, poput one iz glavnog postupka, koja proizlazi iz činjenice da je novčana kazna izrečena u postupku za zaštitu tržišnog natjecanja vraćena, ne predstavlja „građansku i trgovačku stvar” u smislu članka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.


(1)  SL C 171, 26. 5. 2015.