24.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 282/23


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 juli 2011 — Cemex m.fl. mot kommissionen

(Mål T-292/11 R)

(Interimistiskt förfarande - Begäran om upplysningar - Artikel 3 i förordning (EG) nr 1/2003 - Begäran om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

2011/C 282/48

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Cemex SAB de CV (Monterrey, Mexiko), New Sunward Holding BV (Amsterdam, Nederländerna), Cemex España, SA (Madrid, Spanien), Cemex Deutschland AG (Ratingen, Tyskland), Cemex UK (Egham, Surrey, Förenade kungariket), Cemex Czech Operations s.r.o. (Prag, Republiken Tjeckien), Cemex France Gestion (Rungis, Frankrike) och Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Österrike) (ombud: advokaterna J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez och B. Martínez Corral)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras och C. Hödlmayr, biträdda av advokaten J. Rivas)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut K(2011) 2360 slutlig av den 30 mars 2011 om ett förfarande enligt artikel 18.3 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (Ärende 39520 — Cement och varor som har samband med cement).

Avgörande

1.

Begäran om interimistiskt förfarande ogillas.

2.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.