24.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 282/23


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 29. jūlija rīkojums — Cemex u.c./Komisija

(Lieta T-292/11 R)

(Pagaidu noregulējums - Konkurence - Lūgums sniegt informāciju - Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punkts - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Steidzamības neesamība)

2011/C 282/48

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Cemex SAB de CV (Monterrey, Meksika); New Sunward Holding BV (Amsterdama, Nīderlande); Cemex España, SA (Madride, Spānija); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Vācija); Cemex UK (Egham, Surrey, Apvienotā Karaliste); Cemex Czech Operations s.r.o. (Prāga, Čehijas Republika); Cemex France Gestion (Rungis, Francija); un Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Austrija) (pārstāvji — J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez un B. Martínez Corral, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras un C. Hödlmayr, pārstāvji, kuriem palīdz J. Rivas, advokāts)

Priekšmets

Pieteikums apturēt Komisijas 2011. gada 30. marta Lēmuma C(2011) 2368, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punktu (Lieta 39520 — cements un ar to saistītie produkti) izpildi

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.