21.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 217/2


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Ιουνίου 2012 [αίτηση του Sąd Najwyższy (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Łukasz Marcin Bonda

(Υπόθεση C-489/10) (1)

(Κοινή γεωργική πολιτική - Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως με βάση την έκταση - Κανονισμός (ΕΚ) 1973/2004 - Άρθρο 138, παράγραφος 1 - Απώλεια του δικαιώματος λήψεως ενισχύσεως σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως εκτάσεως - Διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της κυρώσεως αυτής - Κανόνας της μη σωρεύσεως των ποινικών κυρώσεων - Αρχή ne bis in idem)

2012/C 217/03

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Najwyższy

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

Łukasz Marcin Bonda

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Sąd Najwyższy — Ερμηνεία του άρθρου 138 του κανονισμού (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών (ΕΕ L 345, σ. 1) — Ενιαία ενίσχυση με βάση την έκταση — Στέρηση από το δικαίωμα λήψεως ενισχύσεως σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως της εκτάσεως — Διοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της κυρώσεως αυτής

Διατακτικό

Το άρθρο 138, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών, έχει την έννοια ότι δεν συνιστούν κυρώσεις ποινικής φύσεως τα μέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της διατάξεως αυτής, τα οποία συνίστανται στον αποκλεισμό του γεωργού από τη δυνατότητα λήψεως ενισχύσεως για το έτος για το οποίο υπέβαλε αναληθή δήλωση εκτάσεως επιλέξιμης για χορήγηση της ενισχύσεως αυτής και στη μείωση της ενισχύσεως την οποία αυτός θα μπορούσε να λάβει για τα τρία επόμενα ημερολογιακά έτη κατά ποσό ίσο προς τη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της διαπιστωθείσας εκτάσεως.


(1)  ΕΕ C 13 της 15.1.2011.