21.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 217/17


Sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2012 – Vereniging Milieudefensie in Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht proti Komisiji

(Zadeva T-396/09) (1)

(Okolje - Uredba (ES) št. 1367/2006 - Obveznost držav članic varovati in izboljševati kakovost zunanjega zraka - Začasno odstopanje, dovoljeno državi članici - Zahteva za notranjo revizijo - Zavrnitev - Posamičen ukrep - Veljavnost - Aarhuška konvencija)

2012/C 217/35

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeči stranki: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Nizozemska); in Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Nizozemska) (zastopnik: A. van den Biesen, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva P. Oliver, W. Roels in A. Alcover San Pedro, nato P. Oliver, A. Alcover San Pedro in E. Manhaeve in na koncu P. Oliver, A. Alcover San Pedro in B. Burggraaf, zastopniki)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer in M. de Ree, zastopniki); Evropski parlament (zastopniki: sprva L. Visaggio in A. Baas, nato L. Visaggio in G. Corstens, zastopniki); in Svet Evropske unije (zastopnika: M. Moore in F. Naert, zastopnika)

Predmet

Tožba za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2009) 6121 z dne 28. julija 2009, s katero je bil kot nedopusten zavržen predlog tožečih strank, naj Komisija opravi ponoven preizkus svoje Odločbe C(2009) 2560 final z dne 7. aprila 2009, s katero je bilo Kraljevini Nizozemski dovoljeno začasno odstopanje od obveznosti, določenih v Direktivi 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L 152, str. 1).

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2009) 6121 z dne 28. julija 2009 se razglasi za nično.

2.

Evropski Komisiji se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov Vereniging Milieudefensie in Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

3.

Kraljevina Nizozemska, Evropski parlament in Svet Evropske unije nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 297, 5.12.2009.