25.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 48/28


Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 22-i ítélete – Gorostiaga Atxalandabaso kontra Parlament

(T-146/04. sz. ügy) (1)

(„Az európai parlamenti képviselők költségeivel és juttatásaival kapcsolatos szabályozás - A juttatások felhasználásának ellenőrzése - A kiadások igazolása - Tartozás behajtása beszámítás útján”)

(2006/C 48/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (lakóhelye: Saint-Pierre-d'Irube, Franciaország) (képviselő: D. Rouget ügyvéd)

Alperes: az Európai Parlament (képviselők: H. Krück, C. Karamarcos és D. Moore meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: a Spanyol Királyság (képviselő: a beavatkozó meghatalmazottja)

Az ügy tárgya

A Parlament főtitkárának a felperes részére költségek és parlamenti juttatások címén folyósított összegek behajtásáról szóló, 2004. február 24-i határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Parlament főtitkárának a felperes részére költségek és parlamenti juttatások címén folyósított összegek behajtásáról szóló, 2004. február 24-i határozatát, mivel az akként rendelkezik, hogy a felperes tartozásának megfelelő összeg teljesítésére beszámítás útján kerül sor.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a kereseti kérelmet ezt meghaladóan elutasítja.

3)

A felperes, a Parlament és a Spanyol Királyság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 168., 2004.6.26