18.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 314/14


ROZSUDEK SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ

ze dne 14. října 2004

ve věci T-56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG proti Komisi Evropských společenství (1)

(Hospodářská soutěž - Článek 81 ES - Dohoda o určování cen a způsobů účtování služeb směny valut v hotovosti - Německo - Řízení o rozsudku pro zmeškání)

(2004/C 314/35)

Jednací jazyk: němčina

Ve věci 56/02, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená W. Knappem, T. Müller-Iboldem a B. Bergmannem, advokáty, s adresou pro účely doručování v Lucemburku, proti Komisi Evropských společenství, jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2003/25/ES ze dne 11. prosince 2001 o řízení zahájeném na základě článku 81 ES [Věc COMP/E-1/37.919 (dříve 37.391) – Bankovní poplatky za přepočet měn eurozóny – Německo] (Úř. věst. 2003, L 15, s. 1), Soud (pátý senát), ve složení P. Lindh, předsedkyně, R. García-Valdecasas a J. D. Cooke, soudci, vedoucí soudní kanceláře: H. Jung, vydal dne 14. října 2004 rozsudek, jehož výrok je následující:

1.

Rozhodnutí Komise 2003/25/ES ze dne 11. prosince 2001 o řízení zahájeném na základě článku 81 ES [Věc COMP/E – 1/37.919 (dříve 37.391) – Bankovní poplatky za přepočet měn eurozóny – Německo] se zrušuje v rozsahu, v němž se dotýká žalobkyně.

2.

Komise ponese veškeré náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 109, 4.5.2002.