31.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/1


Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/01)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

 

1. cím – Összesen

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

25 000

50 000

50 000,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

35 000

243 989

55 000,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

 

2. cím – Összesen

60 000

293 989

105 000,—

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

13 536

19 908

18 766,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

407 772

374 934

385 556,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

35 000

35 000

35 000,—

 

3. cím – Összesen

456 308

1 679 842

1 219 322,—

 

VÉGÖSSZEG

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

 

1. cím – Összesen

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

 

2. cím – Összesen

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

 

3. cím – Összesen

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

 

VÉGÖSSZEG

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat

2009

2010

2008.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

 

 

 

 

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

 

3

 

3

 

2

AD 8

 

1

 

2

 

2

AD 7

 

1

 

1

 

2

AD 6

 

1

 

5

 

6

AD 5

 

8

 

7

 

6

AD összesen

15

31

15

35

15

35

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

 

7

 

7

 

6

AST 2

 

2

 

3

 

3

AST 1

 

1

 

 

 

 

AST összesen

20

31

20

31

20

31

Összesen

35

62

35

66

35

66