15.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 365/4


Anunț referitor la adaptarea, în funcție de inflație, a unor valori stabilite prin directiva privind reasigurarea

2011/C 365/05

În conformitate cu articolul 41 din Directiva 2005/68/CE (1) privind reasigurarea și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 92/49/CEE ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/78/CE și 2002/83/CE, sumele în euro prevăzute la articolul 40 alineatul (2) au fost revizuite în 2011 în funcție de evoluția indicelui european al prețurilor de consum publicat de Eurostat pentru toate statele membre.

Ca urmare a revizuirii, valorile prevăzute în euro au crescut de la 3 200 000 EUR la 3 400 000 EUR și de la 1 100 000 EUR la 1 200 000 EUR.

Serviciile Comisiei au informat Parlamentul European și Consiliul cu privire la revizuire și la sumele adaptate.


(1)  JO L 323, 9.12.2005, p. 1.