ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.258.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 258

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas
2010m. rugsėjo 24d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2010/C 258/01

Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2010 m. kovas 1 d. iki 2010 m. birželis 30 d.[Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnį arba 38 straipsnį]

1

2010/C 258/02

Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2010 m. kovas 1 d. iki 2010 m. birželis 30 d.[Sprendimai priimti pagal Direktyvos 2001/83/EB 34 straipsnį arba Direktyvos 2001/82/EB 38 straipsnį]

32


LT