ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.258.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 258

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
24. september 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 258/01

Ravimite müügilubasid käsitlevate Euroopa Liidu otsuste kokkuvõte alates 1. märts. 2010 kuni 30. juuni. 2010[Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklile 13 või 38]

1

2010/C 258/02

Ravimite müügilubasid käsitlevate Euroopa Liidu otsuste kokkuvõte alates 1. märts. 2010 kuni 30. juuni. 2010[Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 34 või direktiivi 2001/82/EÜ artikli 38 kohaselt vastu võetud otsused]

32


ET