ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.258.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 258

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
24. september 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 258/01

Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. marts 2010 til 30. juni 2010[Offentliggjort i henhold til artikel 13 eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004]

1

2010/C 258/02

Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. marts 2010 til 30. juni 2010[Afgørelser truffet i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EF]

32


DA