ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2011.337.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 18. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 337/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2011/C 337/02

Komisijas paziņojums, ar ko groza Komisijas paziņojuma Kopienas nostādnes valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu piemērošanas ilgumu ( 1 )

2

2011/C 337/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 2 )

3

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 337/04

Euro maiņas kurss

4

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 337/05

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

5

 

V   Atzinumi

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2011/C 337/06

Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam – Līgumslēdzējas iestādes pieprasījums

7

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

18.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 337/01

Lēmuma pieņemšanas datums

27.10.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33201 (11/N)

Dalībvalsts

Dānija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Support for public service radio programmes

Juridiskais pamats

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi DKK 3,75 milj

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms DKK 11,25 milj

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Plašsaziņas līdzekļi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


18.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/2


Komisijas paziņojums, ar ko groza Komisijas paziņojuma “Kopienas nostādnes valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” piemērošanas ilgumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 337/02

I.   Ievads

Kopienas nostādnes valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (“nostādnes”) pieņēma 2005. gadā, un tās bija paredzēts piemērot sešus gadus, sākot no 2005. gada 29. novembra. Tādējādi nostādņu darbība beigtos 2011. gada 29. novembrī.

Komisija pašlaik vispusīgi pārskata valsts atbalsta noteikumus, ko piemēro kompensācijai par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem. 2011. gada septembrī tika publicēti jaunās paketes aktu projekti, tostarp projekts par nostādņu pārskatīšanu.

Lai dotu pietiekami ilgu laiku apspriedēm par jaunajiem noteikumiem un novērstu tiesisko nenoteiktību starplaikā no brīža, kad nostādnes zaudē spēku, līdz brīdim, kad stājas spēkā jaunā pakete, Komisija ir nolēmusi pagarināt nostādņu piemērošanas periodu līdz brīdim, kad stājas spēkā jaunās nostādnes.

II.   2005. gada nostādņu grozījumi

Komisijas paziņojumā “Kopienas nostādnes valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” no 2011. gada 29. novembra ir spēkā šāds grozījums:

nostādņu 25. punktu aizstāj ar šādu:

“Šīs nostādnes piemēro līdz dienai, kad stājas spēkā jaunās nostādnes par valsts atbalstu sabiedrisko pakalpojumu kompensācijas veidā, kā paredzēts Komisijas 2011. gada 23. marta paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.”


18.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/3


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus)

2011/C 337/03

Lēmuma pieņemšanas datums

13.10.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33182 (11/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Juridiskais pamats

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

Gada budžets: EUR 1,40 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

Lidz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

18.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/4


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 17. novembris

2011/C 337/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3480

JPY

Japānas jena

103,76

DKK

Dānijas krona

7,4427

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85400

SEK

Zviedrijas krona

9,1747

CHF

Šveices franks

1,2387

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8205

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,646

HUF

Ungārijas forints

312,17

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7031

PLN

Polijas zlots

4,4388

RON

Rumānijas leja

4,3638

TRY

Turcijas lira

2,4465

AUD

Austrālijas dolārs

1,3403

CAD

Kanādas dolārs

1,3821

HKD

Hongkongas dolārs

10,4965

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7645

SGD

Singapūras dolārs

1,7453

KRW

Dienvidkorejas vona

1 527,79

ZAR

Dienvidāfrikas rands

11,0981

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,5669

HRK

Horvātijas kuna

7,4960

IDR

Indonēzijas rūpija

12 152,23

MYR

Malaizijas ringits

4,2577

PHP

Filipīnu peso

58,579

RUB

Krievijas rublis

41,5989

THB

Taizemes bāts

41,653

BRL

Brazīlijas reāls

2,4000

MXN

Meksikas peso

18,4609

INR

Indijas rūpija

68,6740


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

18.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/5


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

2011/C 337/05

Atbalsta Nr.: SA.33745 (11/XA)

Dalībvalsts: Itālija

Reģions:

Grosseto

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Juridiskais pamats: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 0,80 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 50 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 2. janvāris–2012. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Viengadīgo kultūru audzēšana, Daudzgadīgo kultūru audzēšana, Augu pavairošana, Lopkopība, Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas, Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Tīmekļa vietne: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.33831 (11/XA)

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions:

Northern Ireland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Juridiskais pamats:

The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma:

 

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa: GBP 0 (miljonos)

 

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: GBP 0,19 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2011. gada 8. novembris–2018. gada 1. novembris

Atbalsta mērķis: Dzīvnieku slimības (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 10. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lopkopības papilddarbības

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Tīmekļa vietne:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.33864 (11/XA)

Dalībvalsts: Spānija

Reģions:

España

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Juridiskais pamats:

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 3,41 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2012. gada 1. janvāris–2015. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Lopkopības nozare (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lopkopība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Tīmekļa vietne: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Papildu informācija: —


V Atzinumi

CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

18.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 337/7


Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

Līgumslēdzējas iestādes pieprasījums

2011/C 337/06

Komisija 2011. gada 26. oktobrī saņēma pieprasījumu atbilstoši 30. panta 5. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1). Pirmā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas ir 2011. gada 27. oktobris.

Šo pieprasījumu nozares līgumslēdzēju iestāžu vārdā iesniegusi Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Federālā Enerģētikas un ūdens apsaimniekošanas asociācija), un tas attiecas uz elektroenerģijas ražošanu un vairumtirdzniecību Vācijā.

Minētajā 30. pantā noteikts, ka Direktīvu 2004/17/EK nepiemēro, ja uz attiecīgo darbību attiecas tieša konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav ierobežota. Šos apstākļus izvērtē vienīgi saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK, neskarot konkurences noteikumu piemērošanu.

Komisijas rīcībā ir trīs mēneši, sākot no iepriekš minētās darbdienas, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu. Tātad attiecīgais termiņš ir 2012. gada 27. janvāris. Minēto termiņu var pagarināt par trīs mēnešiem. Informācija par šādu pagarinājumu ir jāpublicē.

Saskaņā ar 30. panta 6. punkta otro daļu jauni pieprasījumi, kuri attiecas uz elektroenerģijas ražošanu un vairumtirdzniecību Vācijā un kuri iesniegti, pirms beidzas saistībā ar šo pieprasījumu paredzētais termiņš, netiek uzskatīti par pamatu jaunas procedūras uzsākšanai, un tos izskata šā pieprasījuma kontekstā.


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.