ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.337.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 337

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
18 ноември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 337/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2011/C 337/02

Съобщение на Комисията за изменение на периода на прилагане на Съобщението на Комисията — Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги ( 1 )

2

2011/C 337/03

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 2 )

3

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 337/04

Обменен курс на еврото

4

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2011/C 337/05

Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

5

 

V   Становища

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2011/C 337/06

Становище относно искане по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Искане, отправено от възложител

7

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

 

(2)   текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/1


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 337/01

Дата на приемане на решението

27.10.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33201 (11/N)

Държава-членка

Дания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Support for public service radio programmes

Правно основание

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Помощи за развитие на културата

Вид на помощта

Директен грант

Бюджет

 

Годишен бюджет: 3,75 милиона DKK

 

Общ бюджет: 11,25 милиона DKK

Интензитет

50 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/2


Съобщение на Комисията за изменение на периода на прилагане на Съобщението на Комисията — Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 337/02

I.   Въведение

Рамката на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги („рамката“) бе приета през 2005 г. и трябваше да се прилага за период от шест години, считано от 29 ноември 2005 г. Следователно рамката изтича на 29 ноември 2011 г.

Понастоящем Комисията е в процес на изготвяне на цялостен преглед на правилата за държавна помощ за компенсиране на услуги от общ икономически интерес. През септември 2011 г. беше публикуван проектът за текстовете на новия пакет, включително проект за преразглеждане на рамката.

За да бъде дадено достатъчно време на процеса на консултации относно новите разпоредби и за да се избегне правната несигурност през междинния период между изтичането на действието на рамката и влизането в сила на новия пакет, Комисията реши да удължи срока на прилагане на рамката, докато новата рамка влезе в сила.

II.   Изменения в рамката от 2005 г.

В Съобщението на Комисията — Рамка на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги се прилагат следните изменения, считано от 29 ноември 2011 г.:

параграф 25 се заменя със следния текст:

„Тази рамка се прилага до датата на влизането в сила на нова рамка за държавна помощ под формата на компенсации за обществена услуга, както е обявено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 23 март 2011 г.“


18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/3


Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП, с изключение на продуктите съгласно приложение I към Договора)

2011/C 337/03

Дата на приемане на решението

13.10.2011 г.

Референтен номер на държавна помощ

SA.33182 (11/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Правно основание

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Вид мерки

Схема

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Годишен бюджет: 1,40 EUR (в млн.)

Интензитет

100 %

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Селско, горско и рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_bg.htm


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/4


Обменен курс на еврото (1)

17 ноември 2011 година

2011/C 337/04

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,3480

JPY

японска йена

103,76

DKK

датска крона

7,4427

GBP

лира стерлинг

0,85400

SEK

шведска крона

9,1747

CHF

швейцарски франк

1,2387

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

7,8205

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

25,646

HUF

унгарски форинт

312,17

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7031

PLN

полска злота

4,4388

RON

румънска лея

4,3638

TRY

турска лира

2,4465

AUD

австралийски долар

1,3403

CAD

канадски долар

1,3821

HKD

хонконгски долар

10,4965

NZD

новозеландски долар

1,7645

SGD

сингапурски долар

1,7453

KRW

южнокорейски вон

1 527,79

ZAR

южноафрикански ранд

11,0981

CNY

китайски юан рен-мин-би

8,5669

HRK

хърватска куна

7,4960

IDR

индонезийска рупия

12 152,23

MYR

малайзийски рингит

4,2577

PHP

филипинско песо

58,579

RUB

руска рубла

41,5989

THB

тайландски бат

41,653

BRL

бразилски реал

2,4000

MXN

мексиканско песо

18,4609

INR

индийска рупия

68,6740


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/5


Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

2011/C 337/05

Помощ №: SA.33745 (11/XA)

Държава-членка: Италия

Регион: Grosseto

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Правно основание: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,80 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 50 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 2 януари 2012 г.—31 декември 2012 г.

Цел на помощта: Инвестиции в земеделски стопанства (член 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Отглеждане на едногодишни растения, Отглеждане на многогодишни насаждения, Дейности на разсадници, без горските, Животновъдство, Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанствово, Спомагателни дейности в селското стопанство, Лов и спомагателни дейности

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Интернет адрес: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Други сведения: —

Помощ №: SA.33831 (11/XA)

Държава-членка: Обединеното кралство

Регион: Northern Ireland

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Правно основание: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството:

 

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена на предприятието: 0 GBP (в млн.)

 

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 0,19 GBP (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 8 ноември 2011 г.—1 ноември 2018 г.

Цел на помощта: Болести по животните (член 10 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Спомагателни дейности в животновъдството

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Интернет адрес:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Други сведения: —

Помощ №: SA.33864 (11/XA)

Държава-членка: Испания

Регион: España

Наименование на схемата за помощ или име на друже- ството получател на индивидуалната помощ: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Правно основание: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Годишни разходи, предвидени по схемата, или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на дружеството: Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата: 3,41 EUR (в млн.)

Максимален интензитет на помощта: 100 %

Дата на изпълнение: —

Продължителност на схемата или индивидуалната помощ: 1 януари 2012 г.—31 декември 2015 г.

Цел на помощта: Животновъден сектор (член 16 от Регламент (ЕО) № 1857/2006)

Обхванат сектор (обхванати сектори): Животновъдство

Име и адрес на органа, предоставящ помощта:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Интернет адрес: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Други сведения: —


V Становища

ДРУГИ АКТОВЕ

Европейска комисия

18.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 337/7


Становище относно искане по член 30 от Директива 2004/17/ЕО

Искане, отправено от възложител

2011/C 337/06

На 26 октомври 2011 г. Комисията получи искане по член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1). Първият работен ден след получаване на искането е 27 октомври 2011 г.

Горепосоченото искане, отправено от Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Федерална асоциация на енергийната и водната промишленост) от името на възложителите в сектора, се отнася до производството и продажбата на едро на електроенергия в Германия.

Посоченият член 30 предвижда, че Директива 2004/17/ЕО не се прилага, когато въпросната дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен. Оценката на тези условия се прави изключително по смисъла на Директива 2004/17/ЕО и не нарушава прилагането на правилата на конкуренция.

Комисията разполага със срок от три месеца, считано от посочения по-горе работен ден, за да вземе решение по това искане. Следователно крайният срок изтича на 27 януари 2012 г. Възможно е посоченият срок да бъде удължен с три месеца. Такова удължаване на срока подлежи на публикуване.

По смисъла на член 30, параграф 6, втора алинея бъдещи искания относно производството и продажбата на електроенергия на едро в Германия, подадени преди крайния срок, определен за настоящото искане, няма да се разглеждат като основание за започване на нови процедури и ще бъдат обработвани в рамките на настоящото искане.


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.