Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2008) 8573 av den 15 december 2008 om nedsättning av det finansiella stöd på 30 104 470 euro och 47 cent från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som beviljades Grekland inom ramen för det operativa programmet ”Tillgänglighet och genomfartsleder” genom kommissionens beslut K(94) 3579 av den 16 december 1994 om beviljande av stöd från ERUF.

Domslut

Domslut

1) Kommissionens beslut K(2008) 8573 av den 15 december 2008 om nedsättning av det finansiella stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som beviljades Grekland ogiltigförklaras i den mån som det däri föreskrivs en korrigering med 506 303 euro avseende projektet ”Isthmos – Galota” och en korrigering med 684 343 euro avseende projektet ”Trafikplats Polymylos (kontrakt 928)”.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Republiken Grekland ska bära sina rättegångskostnader och ersätta 80 procent av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

4) Kommissionen ska bära 20 procent av sina rättegångskostnader.