Subject of the case
Rezolutīvā daļa

Subject of the case

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 15. decembra Lēmumu C(2008) 8573, ar ko tiek samazināts finanšu atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kas Grieķijai tika piešķirts darbības programmas “Piekļuve un autoceļi” ietvaros EUR 30 104 470,47 apmērā ar Komisijas 1994. gada 16. decembra Lēmumu C(94) 3579 par ERAF finanšu atbalsta apstiprināšanu

Rezolutīvā daļa

Rezolutīvā daļa:

1) atcelt Komisijas 2008. gada 15. decembra Lēmumu C(2008) 8573, ar ko tiek samazināts finanšu atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kas tika piešķirts Grieķijai, tiktāl, ciktāl tajā ir paredzēts, pirmkārt, koriģēt summu EUR 506 303 saskaņā ar projektu “Isthmos – Galota” un, otrkārt, koriģēt summu EUR 684 343 saskaņā ar projektu “Polymylos krustojums (Līgums 928)”;

2) prasību pārējā daļā noraidīt;

3) Grieķijas Republika sedz savus un atlīdzina 80 % no Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

4) Komisija sedz 20 % no saviem tiesāšanās izdevumiem pati.