Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Vaatimus Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Kreikalle toimenpideohjelman ”Tavoitettavuus ja tieväylät” perusteella EAKR-tuen hyväksymisestä 16.12.1994 tehdyllä komission päätöksellä K(94) 3579 myönnetyn 30 104 470,47 euron suuruisen taloudellisen tuen vähentämisestä 15.12.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 8573 kumoamiseksi

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Kreikalle myönnetyn taloudellisen tuen vähentämisestä 15.12.2008 tehty komission päätös K (2008) 8573 kumotaan siltä osin kuin siinä tehdään yhtäältä 506 303 euron suuruinen rahoituskorjaus hankkeen ”Isthmos – Galota” perusteella ja toisaalta 684 343 euron suuruinen rahoituskorjaus hankkeen ”Polymyloksen liittymä (sopimus 928)” perusteella.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Helleenien tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan 80 prosenttia komission oikeudenkäyntikuluista.

4) Komissio vastaa 20 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan.