15.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 315/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 10.7.2014 – Valittajina Telefónica SA ja Telefónica de España SAU sekä muina osapuolina Euroopan komissio, France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) ja European Competitive Telecommunications Association

(Asia C-295/12 P) (1)

((SEUT 102 artikla - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Espanjan laajakaistapohjaisten internetyhteyksien markkinat - Marginaalien puristaminen - SEUT 263 artikla - Laillisuusvalvonta - SEUT 261 artikla - Täysi tuomiovalta - Perusoikeuskirjan 47 artikla - Tehokkaan oikeussuojan periaate - Täyttä tuomiovaltaa käyttäen toteutettava valvonta - Sakon määrä - Suhteellisuusperiaate - Syrjintäkiellon periaate))

2014/C 315/03

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittajat: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (edustajat: abogado F. González Díaz ja abogado B. Holles)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier ja C. Urraca Caviedes), France Telecom España SA (edustajat: abogado H. Brokelmann ja abogado M. Ganino), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (edustajat: abogado L. Pineda Salido ja abogado I. Cámara Rubio) ja European Competitive Telecommunications Association (edustajat: avvocato A. Salerno ja avvocato B. Cortese)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Telefónica SA ja Telefónica de España SAU velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) ja European Competitive Telecommunications Association vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 243, 11.8.2012.