12.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/13


Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

(2005/C 172/06)

Ta objava podeljuje pravico do ugovora na podlagi členov 7 in 12d navedene uredbe. Vsak ugovor tej zahtevi mora biti poslan s posredovanjem pristojnega organa države članice, države članice STO ali tretje države, priznano v skladu s členom 12(3) v roku šestih mesecev od te objave. Spremljajoče utemeljitve za objavo so navedene spodaj in zlasti po točki 4.6 jih je treba šteti za upravičene na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92.

POVZETEK

UREDBA SVETA (EGS) ŠT. 2081/92

„ACEITE DE LA RIOJA“

ŠT. ES: ES/00312/21.8.2003

ZGP (X) ZGO ( )

Ta povzetek je informativne narave. Za podrobnejše informacije so zlasti proizvajalci zadevnih ZGP ali ZGO proizvodov vabljeni, da si na nacionalni ravni ali pri službah Evropske komisije ogledajo celotno različico specifikacije (1).

1.   Pristojna služba države članice:

Ime:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada – Dirección General de Alimentación – Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Naslov:

Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Telefon:

(34-941) 347 53 94

Telefaks:

(34-941) 347 54 10

2.   Skupina:

2.1.

Ime:

„Asolrioja“ Asociación de Trujales y Olivicultores de La Rioja

2.2.

Naslov:

C/ Gran Vía, no 14, 8oA. Logroño. La Rioja

Telefon:

655 93 89 80

2.3.

Sestava:

proizvajalci/predelovalci (X) drugo ( )

3.   Vrsta proizvoda:

Ekstra deviško oljčno olje. Razred 1.5. — Maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

4.   Opis iz specifikacije:

(povzetek pogojev iz člena 4(2))

4.1.   Ime: „Aceite de La Rioja“

4.2.   Opis: Proizvod, pridobljen iz plodu oljke (oliva) z izključno mehanskimi metodami ali postopki, ki vključujejo stiskanje, zlasti v temperaturnih pogojih, ki ne povzročijo spremembe olja, z odlično aromo in vsebnostjo prostih maščobnih kislin, izraženih kot oljna kislina, ki ni višja od 0,8 grama na 100, razen olj, pridobljenih s pomočjo topil ali postopkom ponovnega zaestrenja, ter vseh mešanic olj druge vrste ali oljčna olja, pridobljenega na drugačen način.

Zaščitena olja so ekstra deviška oljčna olja in imajo čist videz, brez kakršne koli sledi madeža, motnosti ali nečistosti, ki bi onemogočala, da se oceni njegova prozornost. Njegova zelena barva, z nekaterimi odtenki, se lahko spreminja od intenzivno svetlozelene do intenzivno temnozelene barve. Pri teh odtenkih ne gre za nobeno vrsto napake, imajo dovolj intenzivnih pozitivnih lastnosti in pomenijo sadno aromo na začetku sezone, z lahkimi notami mandlja, brez kislosti, s sladkim in rahlo ostrim okusom.

Ko olje dozori, „Aceite de La Rioja“ odgovarja naslednjim fizikalnim in kemičnim lastnostim: kislost nižja ali enaka 0,8; absorbcija pri ultravijoličnim žarkih (K270) nižja ali enaka 0,20; absorbcija pri ultravijoličnih žarkih (K232) nižja ali enaka 2,50; vsebnost peroksidov mEq O2 nižja ali enaka 15; vlažnost in hlapne snovi v sterilizatorju pri 105 1C nižja ali enaka 0,1 za 100; netopne nečistoče v petrolejnem etru 1C nižje ali enake 0,1 za 100; povprečna organoleptična ocena napake (Md), Md = 0 ter povprečna organoleptična ocena sadnega deleža (Mf), Mf > 0.

4.3.   Geografsko območje: Območje pridelave sovpada z območjem skladiščenja, pridobivanja in pakiranja ter zajema 503 388 hektarov, ki so del avtonomne skupnosti La Rioja.

4.4.   Dokazilo o poreklu: Kmetijska gospodarstva in/ali nasadi, oljčni mlini in pakirnice na razmejenem območju, s katerega izvira surovina ali na katerega je ta prepeljana zaradi naknadne predelave, morajo biti vpisani v ustrezne registre združenja „Asolrioja“.

Ta gospodarstva in/ali nasadi, oljčni mlini in/ali pakirnice niso podvrženi samo lastnemu sistemu samokontrole, ampak tudi zunanjemu nadzoru, ki ga izvaja inštitut I.C.A.R. in/ali zunanji nadzorni organ, ki ga najame združenje „Asolrioja“ in ga priznava pristojni organ (Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural du gouvernement de La Rioja), ter morajo ravnati v skladu s standardom UNE EN 45.004, da tako nepristransko preverijo, ali zaščiteno ekstra deviško oljčno olje izpolnjuje pogoje, določene v uredbi in specifikaciji.

Vsa gospodarstva in/ali nasadi, oljčni mlini in/ali pakirnice morajo združenje zaprositi za vpis v „Nadzorni načrt“; inštitut I.C.A.R. in/ali pooblaščeni zunanji nadzorni organ bo ta zahtevek ocenil z revizijo vpisa in zainteresirana stranka bo lahko po preveritvi skladnosti pridobila vpis v ustrezen register združenja, ki bo odgovorno za njegovo stalno dopolnjevanje. Nato I.C.A.R. in/ali zunanji nadzorni organ sestavi „načrt revizije“, ki privede do priprave poročila, katerega oceni ta isti inštitut za živilskopredelovalno kakovost; če je odločba pozitivna, se izda potrdilo o proizvodu, ki zagotavlja, da se z njegovim jamstvom o poreklu trži samo ekstra deviško oljčno olje, ki je prestalo vse kontrole v celotnem postopku. Ustanovi se tudi Usklajevalni svet, da se zagotovi nepristranskost zgoraj navedenega združenja ter I.C.A.R. in/ali pooblaščenega zunanjega nadzornega organa.

Sledljivost proizvoda je zajamčena z njegovo identifikacijo na vsaki stopnji proizvodnje in trženja.

4.5.   Metoda pridobivanja: Zdravstveno stanje plodov, datum obiranja in uporabljene tehnike predelave — vse modernejše — zagotavljajo dobro kakovost plodov na območju pridelave in s tem olja, pridobljenega iz teh plodov. Proizvodna obremenitev in intenzivnost sence oljke sta ustrezni glede na vegetativno stanje nasada. Obiranje vedno poteka skrbno, zaščitena olja pa se pridelujejo izključno iz zdravih plodov, obranih neposredno z drevesa in z ustrezno stopnjo zrelosti.

Vsi oljčni mlini in/ali pakirnice morajo imeti na voljo sisteme, ki zagotavljajo ločeno raztovarjanje plodov, namenjenih za predelavo ekstra deviškega oljčnega olja „Aceite de La Rioja“ ali navedenega olja in preostalih olj, kar preprečuje morebitna mešanja. Prav tako morajo imeti ustrezne prostore za skladiščenje zaščitenih oliv ali olja, preden se jih začne obdelovati. Stiskanje oliv je treba opraviti največ 48 ur po obiranju, s čimer se prepreči, da ne ostanejo uskladiščene in se ne spremeni njihova kislost. Med ekstrakcijo ne smeta biti nikoli preseženi temperaturi 30 °C v sistemu stiskanja in 45 °C v sistemu centrifuge.

Gnetenje ne sme nikoli trajati dlje kot 60 minut, temperatura pa ne sme preseči 30 °C; primerno je, da se ne opravi več kot en cikel gnetenja.

Za ekstra deviško oljčno olje „Aceite de La Rioja“ se ne sme nikoli uporabiti postopek rafiniranja.

Zaščiteno olje je treba skladiščiti v pogojih, ki zagotavljajo njegovo najboljšo ohranitev, po možnosti v zbiralnikih iz nerjavnega jekla ali v kadeh in/ali kovinskih zbiralnikih, katerih notranjost je prevlečena s keramičnim materialom, epoksidno smolo ali kakršnim koli inertnim materialom prehrambne kakovosti. Ti zbiralniki morajo biti nepredušno zaprti, temperatura skladiščenja pa mora biti zmerna in konstantna — nikoli višja od 22 °C.

Olje se sme zapakirati, samo če izpolnjuje fizikalno-kemične lastnosti iz odstavka 4.2 in če ustreza organoleptičnemu preizkusu, ki ga opravi odbor za kvalifikacijo.

Za ohranitev kakovosti ter zagotovitev sledljivosti in nadzora zaščitenega proizvoda je treba vse postopke pridelave, sprejema, predelave in pakiranja opraviti na razmejenem geografskem območju.

4.6.   Povezava: Zgodovinska povezava: Oljčno olje, ki se danes uveljavlja z mediteranskim načinom prehranjevanja, je tradicija v prehrani La Rioje, kjer se uporablja tudi za pripravo obližev in vtiranje. Verujoči so ga zlivali v svetilke samotnih hišic in svetišč, da bi ga zaužili in si ga vtrli v boleča mesta ob klicanju na pomoč devic. Kmetovalci iz La Rioje razrezane in začinjene olive že dolga leta uživajo kot aperitiv in popoldanski prigrizek, morajo pa biti konzervirane v mrzli vodi s soljo, timijanom, stroki česna in pomarančno lupino.

Prvi, ki so v La Rioji opravljali ekstrakcijo soka oliv s stiskanjem, so bili Rimljani. Rimska protiutež, ki so jo našli v Murillu de Río Leza, in oljčni zbiralnik, ki so ga odkrili v zgradbi za stiskanje v Alfaru, z dvema velikima madežema olja, sta zadosten dokaz.

Že v 18. stoletju najdemo pisne dokaze o gojenju oljk, edini kulturi, ki je bila dejansko organizirana v provinci, in o kadeh, v katerih so jih predelovali: 42 kadi v La Rioji, število, ki se zniža na 39 leta 1861, preide na 64 leta 1945 in nato na 81 leta 1953, 1 tovarna za ekstrakcijo olja iz tropin, 4 tovarne industrijskega mila in 6 tekočega mila, ki so uporabljale oljčno olje za izdelavo svojih proizvodov. V istem stoletju Berceo poudarja tudi obstoj olja iz La Rioje, ki je bilo izvoženo v Indijo in severno Evropo.

Madoz, „Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de Espańa y sus Posesiones de Ultramar“ (Geografski, statistični in zgodovinski slovar Španije in njenih čezmorskih posesti) poudarja pomen izvoza olja, opravljenega v Alfaru v letih 1846–1850.

Naravni dejavniki: Oljčni nasad La Rioje je večinoma na rjavih tleh, ki imajo v svojem zgornjem sloju malo humusa, so bogata z apnencem, ilovico in peskom ter brez neprepustnega sloja, kar zagotavlja zadostno odvajanje vode, omejeno rast, zlasti v fazi zorenja, in posledično zadovoljivo hormonsko ravnotežje, ki pozneje deluje na kakovost tu pridelanega olja, tako da plodu zagotavlja povečanje vsebnosti olja, polifenolov, antocianov in arome ter tudi zmanjšanje pH, jabolčne kisline, kalija in travnatega okusa. Druga vrsta plodnejših tal bi povzročila čezmerno rast, celo daljšo, kar je slabše, tudi med zorenjem oliv, kar bi zakasnilo dozorevanje in povzročilo neustrezno zrelost. Poleg tega bi bilo več težav s senco zaradi gostote listov in olistenja vegetacije ter večjega števila kriptogamnih boleznih, kar bi povzročilo slabšo kakovost.

Prevladujoče podnebje na zaščitenem geografskem območju, to je zmerno sredozemsko podnebje z določeno stopnjo kontinentalnosti, blagimi zimami, dolgimi vročimi poletji in z majhno količino dežja, vendar dovolj veliko, da se zagotovi primeren razvoj te deževne kulture, z veliko svetlobe in majhnimi temperaturnimi razlikami med dnevom in nočjo, je idealno za primerno rast oljke in spodbuja povečanje vsebnosti olja in arome plodov ter zmanjšanje njihove skupne kislosti.

Nizke temperature pozimi, mraz, ki je med drugim potreben za kasnejše cvetenje in razvoj plodov oljke, nastopijo, ko je drevo v vegetativnem mirovanju, brez listov in plodov, v obdobju, ko lahko prenese tudi tako nizko temperaturo, kot je –10 °C. Po zimskem mirovanju oljka za pravilen razvoj potrebuje svetlobo in temperature med 10 in 25 °C. Na ta način ji sredozemsko podnebje omejenega območja zagotavlja dovolj svetlobe in toplote, ne da bi bila slednja premočna in tako zaustavila fotosintezo ter povzročila odmiranje listov, saj izhlapevanje iz teh listov ni nadomeščeno z oskrbo iz korenin.

Temperaturno zvišanje, ki je značilno izključno za obdobje zorenja, prav tako pozitivno vpliva na sintezo antocianov.

Med drugimi pomembnimi dejavniki za dobro trgatev in torej za dobro olje lahko omenimo gojitelja oljk, posrednika, ki vestno usklajuje vso naravno sposobnost regije. Gojitelji oljk z območja imajo široko znanje o oljkah in uporabljajo tehnike tradicionalnega gojenja, namenjene pridobivanju uravnoteženih oljk, odlično prilagojenih pridelavi kakovostnega olja.

4.7.   Nadzorna struktura:

Ime:

Instituto de Calidad Agroalimentaria de La Rioja

Naslov:

Avda. de La Paz, 8-10, E-26071, Logrońo (La Rioja)

Telefon:

941 29 16 00

Telefaks:

941 29 16 02

4.8   Označevanje: Na nalepkah mora biti obvezno navedeno Denominación de origen Protegida „Aceite de La Rioja“.

4.9.   Nacionalne zahteve:

Temeljni zakon 3/1982 z dne 9. junija o statutu avtonomije La Rioja (spremenjen s temeljnima zakonoma 3/1994 z dne 24. marca in 2/1999 z dne 7. januarja);

Zakon 3/1995 z dne 8. marca o pravnem sistemu vlade in javne uprave Avtonomne skupnosti La Rioja;

Zakon 30/1992 z dne 26. novembra o pravnem sistemu javnih uprav in skupnega upravnemu postopka;

Odlok z dne 25. januarja 1994 o skladnosti med špansko zakonodajo in Uredbo (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila;

Kraljevi odlok 1643/99 z dne 22. oktobra o predpisih za postopek preučitve zahtevkov za vpis zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb v register Skupnosti.


(1)  Evropska komisija – Generalni direktorat za kmetijstvo – Politična enota za kakovost kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj.