ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 129E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
27. toukokuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

NEUVOSTO

2008/C 129E/01

Neuvoston 18 päivänä huhtikuuta 2008 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 14/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) (1)

1


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI