20.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 174/12


Acțiune introdusă la 8 aprilie 2013 de DB Schenker împotriva Autorității AELS de Supraveghere

(Cauza E-5/13)

2013/C 174/08

La data de 8 aprilie 2013, întreprinderile Schenker North AB, Schenker Privpak AB și Schenker Privpak AS (formând împreună „DB Schenker”), reprezentate de Jon Midthjell, avocat, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvegia, au introdus o acțiune împotriva Autorității AELS de Supraveghere, la Curtea de Justiție a AELS.

Reclamanții cer Curții de Justiție a AELS:

1.

să anuleze decizia Autorității AELS de Supraveghere din 25 ianuarie 2013 pronunțată în cauza nr. 73075 a Autorității AELS de Supraveghere (DB Schenker), în măsura în care respectiva decizie refuză accesul total sau parțial, în conformitate cu articolul 3 litera (a) din RAD 2012 și cu articolul 4 alineatele (4) și (6) din RAD 2012, la documentele aparținând dosarelor de caz care au condus la Decizia nr. 321/10/COL a Autorității AELS de Supraveghere (Norway Post – sistem de fidelizare/scont) și refuză să permită accesul la versiunea completă a Deciziei nr. 321/10/COL a Autorității AELS de Supraveghere;

2.

să anuleze decizia Autorității AELS de Supraveghere din 18 februarie 2013 pronunțată în cauza nr. 73075 a Autorității AELS de Supraveghere (DB Schenker), în măsura în care aceasta refuză accesul total sau parțial, în conformitate cu articolul 4 alineatele (4) și (6) din RAD 2012 la documentele aparținând dosarelor de caz care au condus la Decizia nr. 321/10/COL a Autorității AELS de Supraveghere (Norway Post – sistem de fidelizare/scont);

3.

să impună Autorității AELS de Supraveghere (și oricăror intervenienți) suportarea costurilor.

Situația în fapt și în drept și motivele invocate:

reclamanții, întreprinderile Schenker Nord AB, Schenker Privpak AB și Schenker Privpak AS fac parte din DB Schenker Group, un grup internațional de expediere de mărfuri și de logistică. Schenker Nord AB gestionează operațiunile comerciale ale grupului în Norvegia, Suedia și Danemarca, inclusiv filialele Schenker Privpak AS și Schenker Privpak AB;

reclamanții au prezentat, la 14 ianuarie 2013, o cerere de confirmare pe lângă Autoritatea AELS de Supraveghere, pentru a li se permite accesul la documentele aferente dosarelor de caz care au condus la Decizia nr. 321/10/COL a Autorității AELS de Supraveghere (Norway Post – sistem de fidelizare/scont) din 14 iulie 2010. La 25 ianuarie 2013 și la 18 februarie 2013, Autoritatea AELS de Supraveghere a hotărât cu privire la cererea de acces în conformitate cu noile sale norme privind accesul public la documente (RAD 2012), adoptate la 5 septembrie 2012 prin Decizia nr. 300/12/COL a Autorității AELS de Supraveghere. Reclamanții urmăresc anularea acestor decizii în conformitate cu articolul 36 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, în măsura în care ele contestă accesul total sau parțial la documentele solicitate.

Reclamanții susțin că Autoritatea AELS de Supraveghere:

a încălcat dreptul public de acces la documente, stipulat la articolul 2 alineatul (1) din normele privind accesul la documente, adoptate în 2012 (RAD 2012), precum și obligația de motivare, a se vedea articolul 16 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție în ceea ce privește documentele refuzate în conformitate cu articolul 3 litera (a) din RAD 2012;

a încălcat dreptul public de acces la documente, stipulat la articolul 2 alineatul (1) din RAD 2012 cu privire la documentele la care s-a refuzat accesul, total sau parțial, în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din RAD 2012; și

a încălcat dreptul public de acces la documente, stipulat la articolul 2 alineatul (1) din RAD 2012, precum și obligația de motivare, a se vedea articolul 16 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție în ceea ce privește documentele la care s-a refuzat accesul, total sau parțial, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din RAD 2012.