20.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 174/12


2013 m. balandžio 8 d.„DB Schenker“ ieškinys ELPA priežiūros institucijai

(Byla E-5/13)

2013/C 174/08

2013 m. balandžio 8 d.„Schenker North AB“, „Schenker Privpak AB“ ir „Schenker Privpak AS“ (toliau bendrai – „DB Schenker“), atstovaujamos advokato Jon Midthjell iš advokatų kontoros „Advokatfirmaet Midthjell AS“, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norway, ELPA teisme pareiškė ieškinį ELPA priežiūros institucijai.

Ieškovai prašo ELPA teismo:

1)

panaikinti 2013 m. sausio 25 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimą ELPA priežiūros institucijos byloje Nr. 73075 („DB Schenker“), tiek, kiek juo atsisakoma leisti visiškai arba iš dalies susipažinti pagal 2012 m. taisyklių dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais 3 straipsnio a punktą ir 4 straipsnio 4 ir 6 dalis su dokumentais, priklausančiais bylos dokumentams, dėl kurių ELPA priežiūros institucija priėmė sprendimą Nr. 321/10/COL („Norway Post“ – lojalumo (diskonto) sistema) ir atsisakoma suteikti prieigą prie viso ELPA priežiūros institucijos sprendimo Nr. 321/10/COL;

2)

panaikinti 2013 m. vasario 18 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimą ELPA priežiūros institucijos byloje Nr. 73075 („DB Schenker“), tiek, kiek juo atsisakoma leisti visiškai arba iš dalies susipažinti pagal 2012 m. taisyklių dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais 4 straipsnio 4 ir 6 dalis su dokumentais, priklausančiais bylos dokumentams, dėl kurių ELPA priežiūros institucija priėmė sprendimą Nr. 321/10/COL („Norway Post“ – lojalumo (diskonto) sistema);

3)

nurodyti, kad ELPA priežiūros institucija (ir bet kuri šalis) padengtų bylinėjimosi išlaidas.

Teisinės bei faktinės aplinkybės ir teismui pateikti ieškinio pagrindai:

Ieškovai – „Schenker North AB“, „Schenker Privpak AB“ ir „Schenker Privpak AS“ yra įmonės „DB Schenker“, tarptautinių krovinių vežimo ir logistikos paslaugų grupės, dalis. „Schenker North AB“ vykdo grupės krovinių vežimo verslo operacijas Norvegijoje, Švedijoje ir Danijoje, įskaitant patronuojamąsias įmones „Schenker Privpak AS“ ir „Schenker Privpak AB“.

2013 m. sausio 14 d. ieškovai ELPA priežiūros institucijai pateikė patvirtinamąją paraišką gauti prieigai prie dokumentų bylų, dėl kurių ELPA priežiūros institucija 2010 m. liepos 14 d. priėmė sprendimą Nr. 321/10/COL („Norway Post“ – lojalumo (diskonto) sistema. 2013 m. sausio 25 d. ir 2013 m. vasario 18 d., ELPA priežiūros institucija priėmė sprendimą dėl prieigos prašymo pagal savo naujas taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais (toliau – RAD), priimtas 2012 m. rugsėjo 5 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimu Nr. 300/12/COL. Ieškovai siekia panaikinti šiuos sprendimus pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 36 straipsnį dėl to, kad jais nesutinkama leisti visiškai arba iš dalies susipažinti su prašomais dokumentais.

Ieškovai tvirtina, kad ELPA priežiūros institucija:

pažeidė visuomenės teisę susipažinti su dokumentais, numatytą 2012 m. RAD 2 straipsnio 1 dalyje, ir pareigą motyvuoti, nustatytą Priežiūros institucijos ir Teismo susitarimo 16 straipsnyje, kiek tai susiję su dokumentais, su kuriais uždrausta susipažinti pagal 2012 m. RAD 3 straipsnio a punktą,

pažeidė visuomenės teisę susipažinti su dokumentais, numatytą 2012 m. RAD 2 straipsnio 1 dalyje kiek tai susiję su dokumentais, su kuriais uždrausta visiškai ar iš dalies susipažinti pagal 2012 m. RAD 4 straipsnio 6 dalį, ir

pažeidė visuomenės teisę susipažinti su dokumentais, numatytą 2012 m. RAD 2 straipsnio 1 dalyje, ir pareigą motyvuoti, nustatytą Institucijos ir Teismo susitarimo 16 straipsnyje, kiek tai susiję su dokumentais, su kuriais uždrausta visiškai ar iš dalies susipažinti pagal 2012 m. RAD 4 straipsnio 4 dalį.