20.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 174/12


Ettevõtja DB Schenker 8. aprillil 2013 EFTA järelevalveameti vastu algatatud hagi

(Kohtuasi E-5/13)

2013/C 174/08

Ettevõtjad Schenker North AB, Schenker Privpak AB ja Schenker Privpak AS (koos edaspidi „DB Schenker”), keda esindab advokaat Jon Midthjell büroost Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norra, algatasid 8. aprillil 2013 EFTA kohtus hagi EFTA järelevalveameti vastu.

Hagejad taotlevad, et EFTA kohus

1)

tühistaks EFTA järelevalveameti 25. jaanuari 2013. aasta otsuse kohtuasja nr 73075 (DB Schenker) selles osas, millega dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 3 punkti a ning artikli 4 lõigete 4 ja 6 kohaselt keelatakse täielik või osaline juurdepääs dokumentidele, mis sisalduvad toimikutes, mille põhjal tehti EFTA järelevalveameti otsus nr 321/10/COL (Norway Post – püsikliendi-/hinnaalandussüsteemid) ning keelatakse juurdepääs EFTA järelevalveameti otsuse nr 321/10/COL täielikule versioonile;

2)

tühistaks EFTA järelevalveameti 18. veebruari 2013. aasta otsuse kohtuasja nr 73075 (DB Schenker) selles osas, millega dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 4 lõigete 4 ja 6 kohaselt keelatakse täielik või osaline juurdepääs dokumentidele, mis sisalduvad toimikutes, mille põhjal tehti EFTA järelevalveameti otsus nr 321/10/COL (Norway Post – püsikliendi-/hinnaalandussüsteemid);

3)

kohustaks EFTA järelevalveametit (ja menetlusse astunud kolmandaid isikuid) kandma menetluskulud.

Õiguslik ja faktiline taust ning hagi toetuseks esitatud asjaolud

Hagejad Schenker North AB, Schenker Privpak AB ja Schenker Privpak AS (koos edaspidi „DB Schenker”) on osa rahvusvahelisest ekspedeerimis- ja logistikakontsernist DB Schenker. Schenker North AB korraldab koos tütarettevõtjatega Schenker Privpak AS ja Schenker Privpak AB kontserni tegevust Norras, Rootsis ja Taanis.

Hagejad esitasid 14. jaanuaril 2013 EFTA järelevalveametile kordustaotluse, et saada juurdepääs dokumentidele, mille põhjal tehti 14. juulil 2010 EFTA järelevalveameti otsus nr 321/10/COL (Norway Post – püsikliendi-/hinnaalandussüsteemid). 25. jaanuaril 2013 ja 18. veebruaril 2013 otsustas EFTA järelevalveamet juurdepääsutaotluse üle oma uute dokumentidele juurdepääsu käsitlevate eeskirjade kohaselt (dokumentidele juurdepääsu käsitlevad 2012. aasta eeskirjad), mis on sätestatud EFTA järelevalveameti 5. septembri 2012. aasta otsuses nr 300/12/COL. Hagejad soovivad nimetatud otsused tühistada järelevalve- ja kohtulepingu artikli 36 alusel selles osas, millega keelatakse taotletud täielik või osaline juurdepääs dokumentidele.

Hagejad väidavad, et EFTA järelevalveamet on:

rikkunud dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 2 lõike 1 kohast avaliku juurdepääsu õigust ning järelevalve- ja kohtulepingu artikli 16 kohast põhjendamiskohustust seoses dokumentidega, millele juurdepääs keelati dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 3 lõike a kohaselt;

rikkunud dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 2 lõike 1 kohast avaliku juurdepääsu õigust seoses dokumentidega, millele keelati täielik või osaline juurdepääs dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 4 lõike 6 kohaselt; ning

rikkunud dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 2 lõike 1 kohast avaliku juurdepääsu õigust ning järelevalve- ja kohtulepingu artikli 16 kohast põhjendamiskohustust seoses dokumentidega, millele keelati täielik või osaline juurdepääs dokumentidele juurdepääsu käsitlevate 2012. aasta eeskirjade artikli 4 lõike 4 kohaselt.