20.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 174/12


Sag anlagt den 8. april 2013 af DB Schenker mod EFTA-Tilsynsmyndigheden

(Sag E-5/13)

2013/C 174/08

Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (under ét »DB Schenker«) ved advokat Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norge, har den 8. april 2013 anlagt sag mod EFTA-Tilsynsmyndigheden ved EFTA-Domstolen.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

1)

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning af 25. januar 2013 i sag nr. 73075 (DB Schenker) annulleres for så vidt, som der derved meddeles afslag på fuld eller delvis aktindsigt efter artikel 3, litra a) og artikel 4, stk. 4 og 6, i beslutningen om aktindsigt fra 2012 i dokumenter i den sag, der førte til EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 321/10/KOL (Norway Post — loyalty/discount system), og der meddeles afslag på aktindsigt i beslutning nr. 321/10/KOL i dens fulde ordlyd.

2)

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning af 18 februar 2013 i sag nr. 73075 (DB Schenker) annulleres for så vidt, som der derved meddeles afslag på fuld eller delvis aktindsigt efter artikel 4, stk. 4 og 6, i beslutningen om aktindsigt fra 2012 i den sag, der førte til EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 321/10/KOL (Norway Post — loyalty/discount system).

3)

EFTA-Tilsynsmyndigheden og eventuelle intervenienter tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige og faktiske omstændigheder samt anbringender:

Sagsøgerne, Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS indgår i DB Schenker Group, der er en international speditør- og logistikkoncern. Schenker North AB driver koncernens aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark, herunder datterselskaberne Schenker Privpak AS og Schenker Privpak AB.

Den 14. januar 2013 indgav sagsøgerne en bekræftende begæring til EF-Tilsynsmyndigheden om aktindsigt i dokumenter i de sager, der førte til EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 321/10/KOL (Norway Post — loyalty/discount system) af 14. juli 2010. Den 25. januar og den 18. februar 2013 traf EF-Tilsynsmyndigheden beslutning om begæringen om aktindsigt efter myndighedens nye regler om aktindsigt, der var blevet vedtaget ved EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 300/12/KOL af 5. september 2012. Sagsøgerne har nedlagt påstand om annullation af disse beslutninger i henhold til artikel 36 i aftalen om oprettelse af EFTA-Tilsynsmyndigheden og -Domstolen (herefter »aftalen«) for så vidt, som der derved meddeles afslag på fuld eller delvis aktindsigt i de relevante dokumenter.

Sagsøgerne har fremsat følgende anbringender:

EF-Tilsynsmyndigheden tilsidesatte retten til aktindsigt i artikel 2, stk. 1, i beslutningen om aktindsigt fra 2012 og begrundelsespligten i aftalens artikel 16, for så vidt angår dokumenter, som der i medfør af artikel 3, litra a), i beslutningen om aktindsigt fra 2012 blev meddelt afslag på aktindsigt i.

EF-Tilsynsmyndigheden tilsidesatte retten til aktindsigt i artikel 2, stk. 1, i beslutningen om aktindsigt fra 2012, for så vidt angår dokumenter, som der i medfør af artikel 4, stk. 6, i beslutningen om aktindsigt fra 2012 blev meddelt afslag på fuld eller delvis aktindsigt i.

EF-Tilsynsmyndigheden tilsidesatte retten til aktindsigt i artikel 2, stk. 1, i beslutningen om aktindsigt fra 2012 og begrundelsespligten i aftalens artikel 16, for så vidt angår dokumenter, som der i medfør af artikel 4, stk. 4, i beslutningen om aktindsigt fra 2012 blev meddelt afslag på fuld eller delvis aktindsigt i.