ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.117.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 117

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gegužės 5d.


Turinys

 

III   Kiti aktai

Puslapis

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2011 m. vasario 11 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 4/2011, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 4 protokolas (Kilmės taisyklės)

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.