ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.117.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 117

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
5 май 2011 г.


Съдържание

 

III   Други актове

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/2011 от 11 февруари 2011 година за изменение на Протокол № 4 (Правила за произход) към Споразумението за ЕИП

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.