Subject of the case
Rezoliucinė dalis

Subject of the case

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/19/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų, (OL L 206, p. 1), neperkėlimas per nustatytą terminą.

Rezoliucinė dalis

Rezoliucinė dalis

1. Nepriėmusi per nustatytą terminą visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų visiškai perkelti 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/19/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

2. Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.