5.2.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/22


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.3661 – CDP/Stmicroelectronics)

(2005/C 30/10)

(EGT vonatkozású szöveg)

2004. december 22-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag olaszul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek;

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32004M3661. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)